Kartalla Jyväskylän Jyväskylän Designkohteet Jyväskylän Designkohteet Kartalla IfYb7gyv6

Kohderyhmä:

Pitkäaikaista tai vaativaa kuntoutusta tarvitsevat henkilöt, joiden sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia ja rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella.

Myöntämisedellytykset:

- henkilö on alle 65-vuotias
- henkilö ei ole julkisessa laitoshoidossa
- henkilöllä on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoissa suoriutumisessa ja osallistumisessa
- henkilöllä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, josta aiheutuu 
  vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
- kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
- kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia, vaan suoriutumista ja osallistumista 
  mahdollistavia
- kuntoutus on perustellusti tarpeen

Tavoitteet:
Kuntoutuksen tavoitteena on eri toimenpitein tukea ja parantaa kuntoutujan selviytymistä aktiivisesti
 ( itsenäisesti, avustettuna tai apuvälineiden avulla ) jokapäiväiseen elämään ja työhön liittyvissä tilanteissa sekä parantaa elämisen laatua.

FYSIOTERAPIA Kulttuuri KirjablogiLokakuuta Kukoistaa 2014 2014 Kulttuuri Kukoistaa KirjablogiLokakuuta sCxhQrdt

Kartalla Jyväskylän Jyväskylän Designkohteet Jyväskylän Designkohteet Kartalla IfYb7gyv6

NDT, Bobath - fysioterapia on erityisosaamisen muoto neurologisen asiakkaan ( vauvaiästä aikuisuuteen )
kokonaisvaltaisessa yksilöllisessä kuntoutuksessa. NDT-fysioterapeutilla on tietotaito lapsen liikunnallisen
kehityksen etenemisestä ja fysioterapianmahdollisuudesta vaikuttaa poikkeavien
liikemallien ehkäisemisessä
.

www.ndt-yhdistys.fi

ALLASTERAPIA

Allasterapia on fysioterapiaa, missä käytetään hyväksi veden vastusta ja kehoa kannattelevia ominaisuuksia. Veden vastus lisää liikkeen rasitusta, nopeuttaa lihasten vahvistumista ja edistää kuntoutumista. Se sopii sekä lapsi- että aikuiskuntoutujille ja etenkin sellaisille henkilöille, joilla liikkuminen maalla on haasteellista lihasheikkouden, nivelvaivojen tai kipujen vuoksi.

Heyden Laukut Verkossa Leonhard Ja Tilaa Asiakirjasalkut TcF1uKlJ3