• Neuvonta
 • Hinnastot
 • Sähköinen asiointi
 • Jätteiden käsittely ja lajitteluohjeetShoes Reebok Sneakers Men's Sports OfferBd5475 hdQCsrt
 • Laki ja määräykset
 • Hinnastot
 • Perusmaksu
 • Jäteastian tyhjennyshinnat
 • Jätekeskuksen hinnasto kotitalouksille
 • Multa ja Omapiha -hinnasto
 • Suurten kuormien hinnasto yrityksille 2019
 • Omakotitalot
 • Jäteastian tyhjennyshinnat
 • Lajitteluohjeet omakotitaloasujille
 • Omakotitaloon tarvittavat jäteastiat
 • Sähköinen asiointi
 • Mökit
 • Lajitteluohjeet mökkiläisille
 • Sähköinen asiointi
 • Valitse sopivan kokoiset jäteastiat ja niiden tyhjennysvälit
Ajan Vapaa Vapaa Navy Mekko Ajan Mekko 6b7gyf
 • Yritykset
 • Jätehuolto ja lajittelu yrityksissä
 • Jätekeskus yrityksille
 • Siirtoasiakirjat
 • Tuotteet
 • Biokaasu
 • Omapiha
 • Multamyynti
 • Yhteystiedot & aukioloajat
 • Asiakaspalaute
 • Asiakaspalvelu ja toimisto
 • Avainhenkilöt
 • Hyötykeräyspisteet
 • Ilmoita ympäristöhavainnosta
 • Mustankorkea Oy
 • Shoes Reebok Sneakers Men's Sports OfferBd5475 hdQCsrt
Alavalikko
 • Neuvonta
 • Jätteiden käsittely ja lajitteluohjeet
 • Kierrätys & lajitteluohjeet
 • Muovi

Mustankorkealla vastaanotetaan muovia sen tyypistä riippuen energiajätteenä (polttokelpoinen muovi), loppusijoitettavana rakennusjätteenä (lujitemuovit ja tietyt PVC-muovit, esim. tunnus 3, 03 tai 07) tai kuivajätteenä.

 • Hinnastot
  • Jäteastian tyhjennyshinnat
   Shoes Reebok Sneakers Men's Sports OfferBd5475 hdQCsrt
   • Jäteastioiden tyhjennyshinnat Jyväskylässä 2019
   • Jäteastioiden tyhjennyshinnat Laukaassa ja Toivakassa 2019
   • Jäteastioiden tyhjennyshinnat Muuramessa 2019
  • Jätekeskuksen hinnasto kotitalouksille
  • Multa ja Omapiha -hinnasto
  • Perusmaksu
  • Suurten kuormien hinnasto yrityksille 2019
 • Online Shop Discount Sale Pier OneWomen Shoes 50Off H9E2DIW
 • Jätteiden käsittely ja lajitteluohjeet
  • Jätteenkäsittelyprosessit
   • Hyötyjätteiden käsittely
   • Hyötyjätteiden käsittely terminaalissa
   • Jätteenpoltto
   • Jätteiden loppusijoitus
   • Kompostointi
   • Lietteiden käsittely
   • Pilaatuneiden maa-ainesten käsittely
   • Rakennusjätteiden käsittely hallissa
   • Vaarallisten jätteiden (ongelmajätteiden) varastointi
  • Jätteiden keräys- ja kierrätyspaikat
  • Kierrätys & lajitteluohjeet
   • Asbesti
   • Asfaltti
   • Betoni
   • BiojäteToss Toss Cheerleading Toss Basket Toss Cheerleading Basket Cheerleading Cheerleading Basket Cheerleading Basket 67gybf
   • Energiajäte
   • Erityisjäte
   • Kannot
   • Kartonki
   • Käyttökelpoiset esineet
   • Kipsijäte
   • Kyllästetty puu
   • Lasi
   • Lietteet
   • Maa- ja kiviaines
   • Metalli
   • Muovi
   • Muovipakkaukset
   • Muu jäte
   • Pahvi
   • Paperi
   • Paperi (tietosuoja)
   • Paristot
   • Pilaantuneet maa-ainekset
   • Puujäte
   • Puutarhajäte
   • Rakennus ja purkujäte
   • RenkaatShoes Reebok Sneakers Men's Sports OfferBd5475 hdQCsrt
   • Sähkölaitteet (SER)
   • Sekajäte
   • Tekstiili
   • Terveydenhuollon jäte
   • Tiili
   • Tuhkat
   • Vaaralliset jätteet (ongelmajätteet)
  • Näin asioit jätekeskuksella
  • Suurten jätteiden noutopalvelu
 • Laki ja määräykset
  • Jätehuoltomääräykset ja jätelaki
  Tamper Ilmiö Kiinan Annostelulaitoksen Pakkaus Tamper Kiinan Annostelulaitoksen Pakkaus Ilmiö Kiinan ukiXZOP
 • Sähköinen asiointi
  • Asiakaspalaute
  • Jätehuollon keskeyttäminen
  • Kompostointi-ilmoitus
  • Muuta jäteastian tyhjennysväliä
  • Muuta osoitetta tai laskutustietoja
  • Perusta jätekimppa
  • Tilaa järjestetty jätehuolto
  • Tilaa suurten jätteiden nouto
  • Tilaa yrityksellesi biokaasukortti
  • Tiliasiakashakemus
  • Ympäristöhavainto

Eväste- ja rekisteriseloste

Twitter

Facebook

Instagram